Frouk Riemersma is visual artist and teacher. She makes Art and offers Education and Healingsessions.

Frouk Riemersma is beeldend kunstenaar en leraar. Ze maakt kunst en biedt scholing en healingsessies aan.

 

Art - Kunst 

Frouk is initiator and creator of many installations, projects and performances all over the world. All Works of Art are about connecting human beings on the level of the heart.
Frouks latest big project is
'The Golden Sun'. It's a strong and beautiful project about PEACE IN EUROPE .... The ceremony of The Golden Sun travels through all 51 countries of Europe and invites people to develop connection and respect.
Do you want to join a ceremony? Or do you want to participate in the organisation, or make a donatoin, so the Golden Sun can travel? Please visit www.thegoldensun.eu. In this movie, you can watch the beautiful creation of The Golden Sun.

Frouk is intitiator en maker van vele installaties, projecten en performances over de gehele wereld. Alle kunstwerken gaan over het verbinden van mensen op het niveau van het hart.
Frouks laatste grote project is 'De Gouden Zon'. Het is een krachtig en mooi project over VREDE IN EUROPA... De ceremonie van De Gouden Zon reist door alle 51 landen van Europa en nodigt mensen uit om verbinding en respect te ontwikkelen.
Wil je ook meedoen in een ceremonie? Of wil je meedoen in de organisatie of een financiele bijdrage doen, zodat De Gouden Zon kan reizen? Bezoek de website www.thegoldensun.eu.

 

Education: VABK: School for Art and Selfdevelopment
Scholing: VABK: School voor Kunst en Zelfontwikkeling

For many years already Frouk guides people in their process of Selfdevelopment, via Art. Via VABK (School for Art and Selfdevelopment) she offers a yearschool, classes and indivual art coaching.* VABK Year School VISUAL ART: training of classical and modern art as a nowadays way to selfdevelopment. From september on wednesdays, one day a week, 36 days a year. Meditation, artfilosofy and history, sculpture tecnics in differen materials, model and free work.
* VABK Classes in which people learn to create in connection with their inner being. The sculpture is the expression of the inner self, and at the same time the mirror in which one meets its inner self. The VABK-classes will be given in the Netherlands (Zeist), in Germany (Pelm, the Eifel) but also on other places abroad. See 'Education'.
* Frouk also offers individual Art Coaching, to help artists to walk their professional path in a way of selfdevelopment.

OPEN DAG A.S. 14 APRIL 10-13 UUR

KENNISMAKINGSWORKSHOP Vrijdag 25 Mei

Kennismaken met de VABK Jaartraining en docent Frouk Riemersma. Graag aanmelden via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Al vele jaren begeleidt Frouk mensen in hun proces van Zelfontwikkeling via Kunst. Via de VABK (School voor Kunst en Zelfontwikkeling) biedt zij een jaartraining, classes en individuele kunstcoaching aan.
* VABK-Jaartraining BEELDENDE KUNST: het beoefenen van klassieke- en moderne kunst als hedendaagse weg tot zelfontwikkeling. Vanaf september op woensdagen, 1 dag per week, 36 dagen per jaar. Meditatie, kunstfilosofie en geschiedenis, beeldhouwtechnieken in verschillende materialen, model en vrij werken. 
* VABK-Classes waarin zij mensen leert te creëren in verbinding met hun Innerlijke Zijn. Het beeld is de uitdrukking van het Innerlijk Zijn en op hetzelfde moment is het beeld ook de spiegel waarin iemand zichzelf ontmoet. De VABK-classes worden aangeboden in Nederland (Zeist), in Duitsland (Pelm, de Eifel), maar ook op andere plaatsen in het buitenland. Zie 'Education'.
* Frouk biedt ook individuele Kunst Coaching aan, om kunstenaars te helpen hun professionele pad op Zelfbewuste wijze te wandelen.

 

Healing Healing

Frouk Riemersma also offers healing sessions, in which she shares her spiritual knowledge and her deep connection with the powers of the universe.

Frouk Riemersma biedt ook healing sessies aan, waarin ze haar spirituele kennis en haar diepe verbinding met de krachten van het universum inzet.

 

Book 'A Life of Art' of Frouk Riemersma /
Boek 'KunstLeven' door Frouk Riemersma

The beautiful book 'A Life of Art' of Frouk Riemersma, with illustrations of Jan Selen, has come true in two languages (also in dutch: 'Kunst leven'). In this book Frouk shares her years of insights, experience and wisdom. An absolute recommendation to everyone who wants to connect him/herself truly to Art and his/her inner Being.
More information and pages to read, see 'Education SAS'.

Het prachtige boek 'KunstLeven' van Frouk Riemersma, met illustraties van Jan Selen, is uitgekomen in twee talen (ook in engels: 'A Life of Art'). In dit boek deelt Frouk haar jarenlange inzichten, ervaring en wijsheid. Een absolute aanrader voor iedereen die zichzelf waarachtig wil verbinden met Kunst en met zich Zelf.
Voor meer informatie en pagina's om te lezen, zie 'Education SAS'.